Till att börja med är att byta stammar ett av de största och mest komplicerade ingreppen som kan göras i en fastighet. För det andra är det också något som alla fastigheter måste genomgå. Vid sidan av det, är det en mycket dyr historia för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

När ett stambyte sker betyder det att de byter alla avloppsrör, vattenledningar och stammar i fastigheten. Det medför att de bryter upp golv i toaletter och badrum. Vissa gånger även i hall och kök. När det gäller toaletter och badrum bryter de även upp väggar, vilket gör att badrumsrenovering alltid blir en följd av ett byte av stammar.

Stambyten kan ske på olika sätt

Det finns olika sätt att byta stammar i en fastighet. Det kan antingen göra partiellt eller på det traditionella sättet. Det traditionella sättet är det vanligaste och det bästa valet. När stambyten sker partiellt betyder det att de i vissa lägenheter stambyten, medan andra kommer i nästa etapp.

Licenser för stambyten

Det är inte alla som får utföra stambyten. Lagen kräver olika licenser för att ett företag lagligen ska kunna utföra sådant arbete. Efter det är det också viktigt att de företag som utför stambyten, också värnar om vår miljö.

admin