Ett stambyte i en fastighet innebär att stammar och rör för vatten och avlopp blir utbytta mot nya. Alla stammar och rör har nämligen en begränsad livslängd. Därför är ett stambyte ett underhållsarbete som vid någon tidpunkt behöver bli utfört i alla fastigheter. Huvudskälet för ett stambyte är att minimera risken för fukt och vattenskador i en byggnad. Vi kan till exempel göra ett traditionellt stambyte, där vi först river ut allt det gamla, sedan byter vi ut stammarna och bygger därefter upp ett nytt badrum. Det lönar sig nämligen att samtidigt renovera exempelvis badrummet, eftersom du redan måste riva upp golvet, som har både kakel och tätskikt. Då sparar du både pengar och tid när båda blir utförda samtidigt.

Vanligtvis räknar vi med att stammar i en fastighet håller cirka 30 till 60 år. Detta är dock inte det samma för alla byggnader. Stammarnas livslängd beror bland annat på vilken typ av material de är tillverkade av och dessutom på kvaliteten på materialet. Vattenrören som finns i en fastighet är ofta av koppar och kan i allmänhet hålla mycket länge. Medan avloppet är tillverkat av material som gjutjärn, plast eller i vissa fall även i betong som har betydligt sämre hållbarhet.

admin